اسکوربرد چند منظوره دیجیتال TA-S3C اندازه ۱۶۰*۴۰۰ سانتی متر